Kdo Vás bude zastupovat?

JUDr. Kateřina Hájková, LL.M.

Advokátka a zakladatelka HW LEGAL

Kateřina je mistrem právních kliček, ale „právničtinu“ používá jen tam, kde je to opravdu nezbytné.

S Vámi se domluví lidsky, česky a anglicky.

Kateřina Hájková, advokátka zakladatelka HW LEGAL vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (Mgr. a JUDr.) a Vrije Universiteit v Amsterdamu (LL.M. – mezinárodní obchodní právo).

Studiu se věnuje i nadále na Právnické fakultě MU (Ph.D.), kde zároveň publikuje odborné texty a příležitostně vyučuje.

Kateřina má bohaté zkušenosti ze dvou brněnských advokátních kanceláří s generální praxí – právní zastoupení před soudy, obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených, jednání se správními orgány, vyjednávání s protistranami i smluvní servis, to je její denní chleba.

Právní šlužby

KOMPLEXNÍ ZASTOUPENÍ VE VŠECH PRÁVNÍCH OBLASTECH

Rodinné právo

Předmanželské smlouvy, rozvody, řešení otázek týkajících se péče o děti a výživného bez ohledu na složitost situace.

Pracovní právo

Komplexní právní služby v pracovním právu pro zaměstnance i zaměstnavatele včetně úrazů a nemoci z povolání.

Realitní právo

Koupě, prodej i pronájmem nemovitostí, řešení právních sporů a příprava smluv pro jednotlivce i podniky.

Náhrada újmy

Medicínské právo – zastoupení pacientů i zdravotníků. Náhrada škody a nemajetkové újmy, duševních útrap, pojistné právo.

Spotřebitelské právo

Konzultace a právní zastoupení při řešení sporů., nastavení smluvní dokumentace pro podnikatele.

Dědické právo

Chráníme Vaše dědické nároky: zpracování závětí, vyřizování dědických řízení a řešení sporů mezi dědici.

Správní právo

Zastoupení před orgány státní správy, zastoupení ve správním řízení, právní pomoc v přestupkovém řízení, stavební povolení, dělení a scelování pozemků.

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozených v trestním řízení, pomoc obětem trestné činnosti, pomoc pozůstalým po osobě zemřelé v důsledku trestného činu.

Obchodní právo

Zakládání společností a pomoc s nastavením podnikání, převody podílů ve společnostech, změny ve společenské smlouvě, řešení vypořádání i sporů mezi společníky.

cs_CZ