Kdy odsouzený nastupuje do vězení?

Proč někteří odsouzení jdou rovnou do vězení a jiní nastoupí do výkonu trestu až za několik týdnů? Kdy musí odsouzený nastoupit do vězení? A jak to bylo s odsouzeným Dominikem Ferim?

V trestním řízení rozhoduje jako první soud prvního stupně. Dejme tomu, že je obžalovaný odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. To však neznamená, že musí ihned nastoupit do výkonu trestu. Např. pokud obžalovaný podá proti rozsudku odvolání, rozsudek nenabude právní moci (a nestane se vykonatelným). Nejprve bude muset rozhodnout odvolací soud.

Tak tomu bylo i v trestním řízení s Dominikem Ferim, bývalým poslancem a influencerem. Dominik Feri byl odsouzen k nepodmíněnému tříletému vězení v listopadu 2023. Proti odsuzujícímu rozsudku podal odvolání.

Následně rozhoduje odvolací soud. Ten má několik možností. Může např. zamítnout odvolání, může zrušit rozsudek a věc vrátit soudu prvního stupně, nebo zrušit rozsudek a sám rozhodnout. Pokud odvolací soud zamítne odvolání, nabývá rozsudek soudu prvního stupně právní moci a vykonatelnosti: tímto se z obžalovaného stává odsouzený.

Pokud je odsouzený ve vazbě, nařídí odvolací soud výkon trestu okamžitě. Dejme tomu, že odvolání obžalovaného odvolací soud zamítl, takže odsuzující rozsudek nabyl právní moci. Soud vyhlásil rozsudek v přítomnosti obžalovaného předvedeného z vazby. Nástup do výkonu trestu je okamžitý: odsouzený jde tedy od soudu přímo do vězení.

Není-li odsouzený ve vazbě, a jeho odvolání bylo zamítnuto, mají soudy dvě možnosti.

  1. Odvolací soud může poslat odsouzeného ze soudu přímo do vězení. A to i když do té doby nebyl ve vazbě. Může tak rozhodnout, pokud zjistí, že pobyt odsouzeného na svobodě je nebezpečný, nebo je důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat.
  2. Pokud takové obavy nejsou, může soud poskytnout odsouzenému přiměřenou (max. měsíční) lhůtu k obstarání jeho záležitostí. Soud tedy nařídí výkon trestu odnětí svobody a zašle odsouzenému výzvu k nástupu trestu. Zde uvede věznici, v níž má odsouzený trest nastoupit, a stanoví mu lhůtu k nástupu. To byl i případ odsouzeného Dominika Feriho.

Co se stane, pokud odsouzený nenastoupí do vězení ve stanovené lhůtě? V takovém případě soud prvního stupně nařídí dodání odsouzeného do výkonu trestu. Předvedení odsouzeného do věznice zajišťuje Policie ČR.

Pozor: pokud odsouzený včas nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, může se dopustit dalšího trestného činu – maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pokud tedy odsouzenému brání závažné důvody (zejm. zdravotní) ve včasném nástupu do vězení, měl by soudu adresovat řádnou omluvu.

cs_CZ