Výmaz promlčeného zástavního práva

Zástavní právo se promlčuje. Jak poznáte, že je zástavní právo promlčené? Zástavní právo se nepromlčí dříve, než jím zajištěná pohledávka. Jinak řečeno, nedošlo-li k promlčení zajištěné pohledávky, nemůže být promlčené ani zástavní právo. Prvně tedy musí dojít k promlčení zajištěné pohledávky (promlčecí lhůta je obecně tříletá s určitými výjimkami).

Promlčecí lhůta u zástavního práva počíná běžet dnem, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. To znamená dnem, v němž zástavnímu věřiteli vzniklo právo na uspokojení zajištěné pohledávky ze zástavy. Jinými slovy dnem, v němž je zástavní věřitel oprávněn požadovat, aby zajištěná pohledávka byla uhrazena z výtěžku získaného zpeněžením zástavy (protože dlužník zajištěnou pohledávku řádně a včas nesplnil). Promlčecí lhůta je tříletá.

Jak na výmaz promlčeného zástavního práva?

První možností je domluva vlastníka a zástavního věřitele na výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí. To je nejjednodušší cesta. Tomu se ale často brání zástavní věřitelé. Pokud zástavní věřitel nesouhlasí, postup je následující. 

  1. Podejte určovací žalobu k soudu.

Pozor na žalobní návrh, na slovíčkách záleží: „zástavní právo zaniklo“ není totéž jako „zástavní právo neexistuje“ resp. „nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem“. Nejvyšší soud to (až možná příliš) důsledně rozlišuje. Je rozdíl mezi tím, jestli 1) připouštíte, že zástavní právo sice vzniklo, ale následně se promlčelo, nebo 2) zpochybňujete existenci zástavního práva od počátku. Zvolte první možnost: promlčení zástavního práva odpovídá znění ustanovení § 618 (§ 985) občanského zákoníku, žaloba by měla znít na určení, že „zástavní právo je promlčeno“.

Naopak z judikatury vyplývá, že petit „zástavní právo neexistuje“ se vztahuje k vadě právního důvodu nabytí zástavního práva. Odpovídal by znění § 986 občanského zákoníku, což Nejvyšší soud označuje za chybné (jedná-li se fakticky o promlčení).

  1. Podejte návrh na výmaz promlčeného zástavního práva z katastru nemovitostí.

Máte-li pravomocné soudní rozhodnutí deklarující zánik zástavního práva promlčením, lze se obrátit na katastr. Zástavní právo „vymaže“ katastrální úřad na návrh osoby, která má na výmazu právní zájem. To je především vlastník. Je třeba podat návrh na výmaz zástavního práva k příslušnému katastru nemovitostí a zaplatit správní poplatek (2000 Kč).  

Máte pochybnosti, zda není zástavní právo na Vaší nemovitosti promlčené? S jeho výmazem Vám rádi pomůžeme.

cs_CZ