Právní služby a poradenství
pro jednotlivce i firmy

Naše znalosti a zkušenosti nám umožňují řešit nejsložitější právní případy efektivně.

Ať už preferujete osobní setkání v naší brněnské kanceláři, telefonickou konzultaci nebo online poradenství.

Pečlivě nasloucháme vašim potřebám a nabízíme empatické právní poradenství ve všech oblastech.

Komplexní právní poradenství

Naším cílem je poskytovat kvalitní právní podporu a chránit vaše zájmy v každé situaci.

Rodinné právo

Předmanželské smlouvy, rozvody, řešení otázek týkajících se péče o děti a výživného bez ohledu na složitost situace.

Pracovní právo

Komplexní právní služby v pracovním právu pro zaměstnance i zaměstnavatele včetně úrazů a nemoci z povolání.

Realitní právo

Koupě, prodej i pronájmem nemovitostí, řešení právních sporů a příprava kupních a dalších smluv pro jednotlivce, podniky, kupce i prodejce.

Náhrada újmy

Zastoupení pro pacienty i zdravotníků. Náhrada škod, nemajetkové újmy, duševních útrap, pojistné události.

Spotřebitelské právo

Konzultace a právní zastoupení při řešení sporů., nastavení smluvní dokumentace pro podnikatele.

Dědické právo

Chráníme Vaše dědické nároky: zpracování závětí, vyřizování dědických řízení a řešení sporů mezi dědici.

Správní právo

Zastoupení před orgány státní správy, zastoupení ve správním řízení, právní pomoc v přestupkovém řízení, stavební povolení, dělení a scelování pozemků.

Trestní právo

Obhajoba a zastoupení poškozených v trestním řízení, pomoc obětem trestné činnosti, pomoc pozůstalým po osobě zemřelé v důsledku trestného činu.

Obchodní právo

Zakládání společností a pomoc s nastavením podnikání, převody podílů ve společnostech, změny ve smlouvách, řešení vypořádání i sporů.

První konzultace je na náš účet.

Flexibilní ceník za právní služby

Před začátkem spolupráce se s vámi domluvíme na nejvýhodnějším modelu odměny.

HW LEGAL

Správná adresa pro komplexní právní zastoupení a poradenství

Kdo Vás bude zastupovat?

Mé jméno je Kateřina a jsem zakladatelkou
advokátní kanceláře HW Legal.

Komplexní právní služby

Hledáte právní podporu nebo zastoupení?
Obraťte se na mě.

Aktuality & Články

cs_CZ