Trestní právo

Vražda vs. Zabití

Trestné činy proti životu člověka jsou nejzávažnějšími trestnými činy vůbec. Jak se od sebe liší vražda a zabití?  U obou trestných činů dochází k usmrcení (zbavení života) člověka. Za smrt se…

cs_CZ